اینترنت اشیا
ضعف امنیتی اینترنت اشیا
۳۰ شهريور ۱۳۹۸ ۱۷:۵۲
جانداران روی زمین نقش حسگر را ایفا می کنند
۱۷ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶:۵۲
پیش بینی گارتنر درباره مهم‌ترین کاربردهای 5G
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ ۱۹:۵۲
جهانی شدن «اینترنت اشیا» با ارسال 150 ماهواره کوچک به فضا
۱۷ دی ۱۳۹۷ ۲۳:۲۹
توسعه محدوده اینترنت چیزهای کم پهنا به 100 کیلومتر
۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۹
مرکز ملی IoT در دانشگاه امیرکبیر راه می افتد
۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۸:۲۳
اینترنت چیزها جان انسان ها را تهدید می کند
۲۳ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۳۷
مبین نت شهرها را هوشمند می کند
۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۰:۵۳
نخستین محصول سازمان توسعه ای IT در حوزه اینترنت چیزهاست
۱۴ مهر ۱۳۹۷ ۲۲:۲۷
زیرساخت های فنی توسعه اینترنت چیزها آماده است
۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۲۰:۱۷