پزشکی و سلامت
توانایی حس کردن میدان مغناطیسی زمین با پوست الکترونیکی
۲۷ آبان ۱۳۹۷ ۱۸:۴۴
در آینده، توالت ها مشاوره سلامتی می دهند
۲۶ آبان ۱۳۹۷ ۲۰:۰۶
کشف ارتباط شبکه های اجتماعی و افسردگی
۲۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۴۷
فرمان خودروها سال 2020 سکته راننده را می فهمند
۷ آبان ۱۳۹۷ ۰۳:۵۳
نجات جان بیماران با حسگر پوشیدنی کاغذی
۲۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۲۳
ربات داوینچی جراحی پروستات انجام داد
۲۵ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۴۱
6 ابزار پوشیدنی که دنیای سلامتی را متحول می کنند
۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۰۵:۴۲
حسگری که با قند حرکت می کند
۱۲ مهر ۱۳۹۷ ۰۴:۵۰
هوش مصنوعی در خدمت تشخیص سرطان ریه
۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۷:۰۵
ردیابی سلامتی با امواج رادیویی
۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ۰۵:۲۳
 
۱۲۳