۰

پایان همکاری تجاری گروه مالی فیروزه با ایده‌هاب

تاریخ انتشار
يکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۷
پایان همکاری تجاری گروه مالی فیروزه با ایده‌هاب
 
آی‌تی‌من- گروه مالی فیروزه در بیانیه خود آورده است: «در سـنوات اخیر بـا تـوجـه بـه پیشرفـت‌هـایی که در راسـتای شکل‌گیری زیرسـاخـت‌هـای قـانـونی تـامین مـالی جـمعی حـاصـل شد، واحـد تـامین مـالی گـروه فیروزه بـا هـدف تـوسـعه و تسهیل فـرآیند تـامین مـالی جـمعی از مهـرمـاه سـال 97 همکاری تـجاری دو جـانـبه‌ای را بـا سـامـانـه تـامین مـالی جـمعی ایده‌هـاب آغـاز کرد. در این همکاری تـجاری مـقرر شد سـامـانـه ایده‌هـاب در قـالـب بسـتر اجـرایی و گـروه مـالی فیروزه در جـایگاه نـهاد مـالی مـعتمد بـازار سـرمـایه در راسـتای تسهیل اخـذ مـجوزهـای قـانـونی، نـظارت بـر رعـایت مـقررات و تـعامـل بـا سـازمـان بـورس بـا یکدیگر همکاری کنند.»

این بیانیه می‌افزاید: «در این میان بـا تـوجـه بـه تـلاش بـرای گسـترش فـعالیت‌هـای مـالی شـرکت ایده‌هـاب و تـمایل بـه حـضور این شـرکت در حـوزه‌هـای دیگر تـامین مـالی که تـضاد مـنافـع مسـتقیم میان طـرفین این همکاری را فـراهـم کرده، گـروه مـالی فیروزه اعـلام می‌دارد که ادامـه این همکاری تـجاری امکان پـذیر نیست و بـه جهـت رفـع سـوء تـفاهـمات ایجاد شـده، بـه اطـلاع می‌رسـانـد ازین پـس این دو شـرکت هیچ‌گونـه همکاری تـجاری یا رابـطه سـهامـداری و شـراکت بـا یکدیگر نـدارنـد. بـدیهی اسـت که اسـتفاده از بـرنـد، شهـرت، سـرمـایه، مـجوزهـای قـانـونی، لیست سـرمـایه‌گـذاران احـتمالی و هـر نـوع دارایی مـعنوی و مـادی که بـه عـنوان آورده گـروه مـالی فیروزه در این همکاری شناخته می‌شد برای شرکت ایده‌هاب امکان پذیر نخواهد بود.»

گروه مالی فیروزه اما در پایان تصریح کرده است: «علی‌رغـم پـایان این همکاری، گـروه مـالی فیروزه بـه ادامـه حـمایت‌هـای خـود از تـمامی مجـموعـه‌هـای فـعال در زیست‌بـوم اسـتارتـاپی کشورخـواهـد پـرداخـت و در راسـتای ارزش‌آفـرینی در این حـوزه بیش ازپیش نقشی فـعال خواهد داشت.»

گفتنی است که گـروه مـالی فیروزه در سـال 1384 بـا هـدف جـذب سـرمـایه‌گـذاران خـارجی و فـعالیت در حـوزه‌هـای مـشاوره تـامین مـالی، مـدیریت سـرمـایه‌گـذاری و ارائـه خـدمـات کارگـزاری تـاسیس شـد و واحـد تـامین مـالی گـروه فیروزه بـا بـرخـورداری از تیمی متشکل از مـتخصصان مـالی و کسب‌وکار، خـدمـاتی همچـون ادغـام و تملیک (A&M)، تـامین مـالی (Capital Debt and Equity Raising) و مــشاوره مــالی شــرکتی ((Advisory Finance Corporate را بــه کسب‌وکارهــای ایرانی و خـارجی ارائـه می‌دهـد. گـروه فیروزه همچنین درحـوزه کسب‌وکارهـای دانـش‌بنیان و نـوپـا پیشرو بـوده و بـه عـنوان مـشاور مـالی، سـهامـدار و سـرمـایه‌گـذار در تعدادی از کسب‌وکارهـای نـوپـای ایرانی هـمچون سـرآوا، اسنپ، شیپور و الوپیک فعال بوده است.

ایده‌هاب نیز یک مشاور استارت‌آپ و یک پلتفرم سرمایه‌گذاری در ایران است که با هدف ایجاد ساختار مناسب با استفاده از استعدادهای درخشان کشور در اکوسیستم استارت‌آپ‌ها فعالیت می‌کند.

خدمات ایده‌هاب به استارت‌آپ‌ها مواردی همچون مشاوره در زمینه ICO، تهیه و تدوین Whitepapers، تدوین بسته ارزیابی صلاحیت شفاف (Due Diligence)، فروش محصولات نوآورانه در بازار ایده‌هاب، ایجاد پلتفرم سرمایه‌گذاری جمعی مبتنی بر سهام و پاداش و اتصال استارت‌آپ‌های برگزیده به شبکه سرمایه‌گذاران را شامل می‌شود. سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند خدماتی مانند معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات ارزیابی صلاحیت (due diligence) در کسب و کار وایجاد سرمایه‌گذاری هوشمندانه با به وجودآوردن مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران را از ایده‌هاب دریافت کنند.

 
کد مطلب : ۲۷۲۱۲۸
ارسال نظر
نام شما

آدرس ايميل شما