آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 91628

1444 میلیارد تومان سهم وزارت ارتباطات در لایحه بودجه 95

دولت روز گذشته لایحه بودجه 95 را تقدیم نمایندگان مجلس کرد تا روال بررسی آن در کمیسیون های تخصصی آغاز و نهایتا پرونده مالی سال آینده کشور تصویب شود.

تسنیم – بر این اساس بودجه وزارت ارتباطات به همراه کلیه سازمان های تابعه آن در لایحه بودجه سال ۹۵ رقم ۳۷۴,۳۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد.
در پیشنهاد بودجه ای دولت در بخش برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات، رقم 718,51 میلیون ریال از محل منابع ملی در بخش هزینه ای در نظر گرفته شده است.
رقم 701,000 میلیون ریال هم در بخش هزینه ها از محل منابع اختصاصی ملی ICT دیده شده که با این حساب مجموع اعتبارات هزینه ای از فصل ICT رقم 1,419,551 میلیون ریال می شود.
تملک دارایی های سرمایه ای این بخش در لایحه بودجه 95 رقم 2,811,681 میلیون ریال در نظر گرفته شده است؛ مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای حوزه ICT طبق این لایحه 4,231,232 میلیون ریال می شود.
همچنین در لایحه بودجه سال آینده 3,743,236 میلیون ریال به عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده که سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه های تابعه 1,834,346 میلیون ریال است.
ارقام 1,230,056 میلیون ریال برای پژوهشگاه فضایی ایران، 3,711 میلیون ریال برای دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات، 37,700 میلیون ریال برای دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات، 1,789 میلیون ریال برای دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 135,634 میلیون ریال برای سازمان فضایی ایران، 307,888 میلیون ریال برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و 803,023 میلیون ریال برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در لایحه بودجه به عنوان بودجه جاری این سازمان ها دیده شده است.
در این لایحه سهمی جاری برای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت در نظر گرفته نشده است اما بودجه آنها اعم از عمرانی و اختصاصی سال 95 به ترتیب 310,000 و 200,000 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
از مجموع کل بودجه جاری در نظر گرفته شده برای وزارت ارتباطات (به همراه شرکت های تابعه) رقم 317,615 میلیون ریال به عنوان بخش هزینه ای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.
بودجه عمرانی این وزارتخانه (تملک دارایی های سرمایه ای) نیز 2,251,681 میلیون ریال است که مجموع بخش جاری و عمرانی این وزارتخانه (بودجه کل) 3,743,236 میلیون ریال می شود.

درآمد ۱۰۰۰ میلیاردی از پیامک، نامبرینگ و بدهی اپراتورها
بر اساس این گزارش دولت همچنین در لایحه بودجه سال آینده رقم ۱۰۷۰ میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به عنوان درآمدهای خود پیش بینی کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 94 اپراتورهای موبایل را موظف کردند تا علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 10 ریال را از مصرف کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب خزانه داری واریز کنند.
این افزایش قیمت ناشی از بند الحاقی تبصره 19 به لایحه بودجه 94 بود که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت و نرخ کلیه پیامک ها اعم از عادی، انبوه و تبلیغاتی را گران کرد.
حال در لایحه بودجه سال آینده، دولت رقم 400 میلیارد تومان را به عنوان درآمد حاصل از افزایش قیمت هر پیامک به عنوان درآمدهای خود پیش بینی کرده است.
در بخش دیگر درآمد حاصل از نامبرینگ (شماره گذاری مخابراتی) را برای خود 70 میلیارد تومان و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی را در بخش “سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت”  600 میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
 درخواست بودجه 640 میلیارد تومانی شبکه ملی اطلاعات
در لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور برای توسعه زیرساخت های خدمات و کاربردهای ICT و شبکه ملی اطلاعات مجموعا 640 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به گزارش فارس، بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 95 برای توسعه زیرساخت ها خدمات و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات مجموعاً 640 میلیارد تومان بودجه تعیین شده است.
از این رقم 527 میلیارد تومان به توسعه زیرباناهای فنی و 160 میلیارد تومان به توسعه محتوایی اختصاص خواهد یافت.
در قانون بودجه سال گذشته برای توسعه زیرساخت های شبکه ملی 450 میلیارد تومان، برای تکمیل زیربناهای فنی این شبکه 315 میلیارد تومان و توسعه خدمات محتوایی شبکه ملی 90 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.

 افزایش 24 درصدی بودجه مرکز ملی فضای مجازی
بر اساس این گزارش همچنین در سال ۹۵ بودجه جاری پیش بینی شده برای مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی عملیاتی شورای عالی فضای مجازی، نسبت به بودجه سال جاری مالی ۲۴.۱۴ درصد رشد 
کرد.
در لایحه بودجه سال 95 کل بودجه سال آینده (از حیث مصارف و هزینه) 267 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و در سرفصل بودجه دستگاه های اصلی و زیرمجموعه برای مرکز ملی فضای مجازی کشور آمده است: کل بودجه مرکز ملی فضای مجازی برای سال جاری 26,850 میلیون ریال بوده که در برآوردهای سال مالی 95 رقم 33,334 میلیون ریال برای آن پیش بینی شده است تا با این بودجه از پس حقوق، مزایا و سایر هزینه های مربوط به فعالیت هایش برآید.
از بودجه جاری پیش بینی شده برای این مرکز، رقم 13,199 میلیون ریال برای حقوق و مزایای مستمر در نظر گرفته شده است.
طبق گزارش لایحه بودجه 95، عملکرد مالی سال 93 این مرکز 14,850 میلیون ریال بوده است.
در لایحه مذکور رقمی مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی مرکز ملی فضای مجازی کشور قید نشده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :