آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 208122

راه حلی برای جلوگیری از تصادف پهپادها

مؤسسه تکنولوژی جورجیا موفق به ابداع یک سپر مجازی برای جلوگیری از برخورد پهپادها در پروازهای جمعی شد.

آنا- پهپادها به سرعت در حال پر کردن آسمان زندگی بشر هستند و یکی دو سال است که بحث پرواز جمعی آنها نیز مطرح شده است. در یک پرواز جمعی، ده ها و یا صدها پهپاد کوچک با هم برای یک هدف کار می کنند و کنترل آنها در دست یک یا چند نفر کاربر انسانی محدود است. کاربرد چنین پروازهایی بسیار گسترده خواهد بود. این پهپادهای همکار می توانند تصاویر هولوگرافیک در آسمان یک استادیوم درست کنند یا اینکه از یک هواپیمای نظامی رها شوند و یک هدف را تعقیب کنند یا از مناطق دشمن اطلاعات جمع آوری کنند؛ اما مشکلاتی برای این پروازهای دسته جمعی وجود دارد که برخوردها و آسیب دیدگی ها، بزرگ ترین مشکل است. یک تیم پژوهشی از مؤسسه تکنولوژی جورجیا موفق شدند برای جلوگیری از برخورد روشی جالب ابداع کنند. وقتی یک انسان قرار است ده ها و صدها روبات پرنده را کنترل کند، قطعا نمی تواند به تمام آنها رسیدگی و دقت لازم را داشته باشد و این پهپادها برای رسیدن به هدف عملیات، ممکن است در مسیر هم قرار بگیرند یا اینکه در حفره آسمانی ملخ های همکار خود به دام می افتند و سقوط کنند، راه حل جدید برای جلوگیری از این اتفاق، سپر مجازی رادیویی است. پژوهش جدید پیشنهاد می کند که هر پهپاد در بالای خود باید فاصله ای معادل پنج برابر قطر ملخ هایش با پهپاد دیگر داشته باشد. در این آزمایش مشخص شد که فاصله 60 سانتی متری در بالای پهپاد، موجب می شود که هیچ خطری از جانب باد ملخ های پهپاد دیگر، متوجه همکارش نباشد. همچنین یک فضای کروی رادیویی در اطراف پهپاد ایجاد می شود که از نزدیک شدن پهپادهای دیگر به آن جلوگیری می کند و درنتیجه این روبات ها می توانند بدون نیاز به اپراتور انسانی، فاصله شان را با یکدیگر حفظ کنند. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :