آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 198160

درباره crowdfunding و دیگر واژه های مانند آن

یوسف امیری- با رواج و گسترش اینترنت و به ویژه شبکه های اجتماعی چندین مفهوم تازه هم ساخته شده اند که در انگلیسی با واژه crowd آغاز می شوند. در این ستون به این مفهوم ها و برابر پارسی آنها می پردازم.

یکی از رایج ترین این مفهوم ها، مفهومی است در زمینه مالی که در انگلیسی crowdfunding گفته می شود. منظور این است که تعداد افراد زیادی هریک مبلغ های به نسبت کمی را برای هدفی مانند تامین نیاز مالی یک پروژه یا فعالیت فراهم کنند. خود این مفهوم به صورت محدودتر در دوران پیش از اینترنت هم وجود داشته است و برخی فعالیت ها و پروژه های اجتماعی بدین گونه (به ویژه با فروش برگ قرضه یا در انگلیسی bond) تامین مالی می شده اند اما خود واژه crowdfunding از سال ٢٠١١ م. / ١٣٩٠ خ. یعنی پنج سال پیش ساخته شده است و البته وجود اینترنت و شبکه های اجتماعی این کار را بسیار آسان تر و به ویژه در سطح کلان و کشوری یا جهانی امکان پذیرتر کرده است.
در ویکی پدیای پارسی برابر آن را «سرمایه گذاری جمعی» نوشته اند که دقیق و مناسب نیست؛ زیرا crowd به معنای افراد خیلی زیادی است که معمولاً هم ساختار خاصی ندارند. در پارسی معمولاً از واژه های عربی تبار «جماعت» یا «ازدحام» استفاده می شود که با «جمع» تفاوت دارد. برای نمونه اگر پنج نفر هم باشند می توان از «جمع» استفاده کرد اما در انگلیسی crowd برای تعداد کم به کار نمی رود. البته «ازدحام» (در باب «افتعال» از ریشه «ز/ح/م») با «زحمت» و «مزاحمت» هم خانواده است و شاید بهتر باشد در این مورد از آن استفاده نکنیم. برابر پارسی crowd واژه «چَپیره» است که در شاهنامه هم به کار رفته است: «بفرمودشان تا چپیره شدند / هژبر ژیان را پذیره شدند». درباره funding و تفاوت آن با «سرمایه گذاری» هم پیشتر در بخش پنجاه و هشتم این ستون نوشتم و برایش نوواژه های «بُن مایگانش» و «بُن مایه گذاری» را ساخته و پیشنهاد کرده بودم. پس برای crowdfunding می توان چنین گفت: «چپیره بُن مایگانش»، «بُن مایگانش چپیره ای»، «بُن مایه گذاری چپیره ای». اگر هم بخواهیم از واژه عربی تبار و به قول برخی «مانوس/آشنا» استفاده کنیم، می توانیم بگوییم «بُن مایه گذاری جماعتی».دو واژه انگلیسی دیگر که در همین زمینه با crowd ساخته شده اند، عبارت اند از: crowdsourcing که چون کوتاه شده ترکیب crowd و outsourcing است پیشنهاد فعلی من «چپیره برون سپاری»، «برون سپاری چپیره ای» یا «برون سپاری جماعتی» است (البته درباره برابر کوتاه تر و بهتر source جداگانه خواهم نوشت). واژه دیگر هم crowdreviewing است که می توان گفت «چپیره بازبینی»، «بازبینی چپیره ای» و «بازبینی جماعتی». 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :