fanavaran
آخرین اخبار
   
  کد خبر : 193197
  تاریخ انتشار : 24 مهر 1395 11:23
  تعداد بازدید : 712

  جلسات مجازی را چگونه برگزار کنیم؟

  فضای کسب و کار به گونه ای پیش می رود که هر روز فاصله ما با کارکنان مان بیشتر و بیشتر می شود. این شرایط جدید ایجاب می کند که با آنها جلسات مجازی داشته باشیم؛ اما چون در یک اتاق قرار نداریم تا فضای جلسه را برآورد کنیم و اعضای حاضر را با یکدیگر آشنا کنیم، هدایت آن مهارت بیشتری می طلبد؛ بنابراین کلید اصلی موفقیت برای چنین جلساتی ایجاد مناسبات بین اعضای شرکت کننده در جلسه است. پس قبل از اینکه جلسه رسمیت پیدا کند، ابتدا 10 دقیقه اجازه بدهیم که افراد شرکت کننده با یکدیگر آشنا شوند.

  www .hbr.org
   این گفت وگوها می تواند شامل پرسش هایی درباره زندگی شخصی و خانوادگی شان باشد که ربطی هم به بحث های کاری ندارد. این آشنایی موجب خواهد شد که وقتی جلسه را شروع کردیم، شرکت کنندگان احساس صمیمیت با هم داشته و روحیه بهتری برای گفت وگو با یکدیگر داشته باشند. این تکنیک بنیاد خوبی است و یاری می کند تا جلسه پرباری داشته باشیم.
  ما نیاز داریم تا هدف هریک از آنها را بدانیم و بالاخره جایی را که قرار است چشم در چشم هم شویم و با هم مذاکره کنیم را تصور کنیم. این تصورات و پرسش ها، پیش زمینه مشترکی ایجاد می کند تا با همکاری آنها برای رفع مشکل اقدام کنیم و مذاکره ای نتیجه بخش داشته باشیم. 


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :