آخرین اخبار
   
    2رکورد در مدت زمان 0.126ثانیه
    جستجو برای :
    توسعه سامانه HIX زیرساخت سلامت جامعه سلامت (HIX) در راستای سرویس های تعاملی شبکه ملی اطلاعات و مطابق با الزام دولت برای اتصال تمامی وزارتخانه
    آزمایشی، به کل کشور تعمیم داده می شود.ریاضی با بیان اینکه راه اندازی مرکز تبادل اطلاعات سلامت (HIX
    • تعداد رکوردها : 2