آخرین اخبار
   
    1رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
    جستجو برای :
    به طور تصادفی اعدادی تولید می کنند. این فرایند «Bell test» نامیده می شود.
    • تعداد رکوردها : 1