آخرین اخبار
   
    1رکورد در مدت زمان 0.124ثانیه
    جستجو برای :
    این موضوع تایید نشده که یاهو می خواهد نام خود را به «آلتابا» (Altaba) تغییر دهد. علاوه بر این قرار است که مه های 1999 تا 2000 میلادی فاصله فراوانی دارد.با این اوصاف، تغییر نام کمپانی یاهو به آلتابا هم زمان با تغییر
    • تعداد رکوردها : 1