آخرین اخبار
   
    1رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
    جستجو برای :
    فروش گجت های مخصوص تقلب در امتحانات منجر به اعتراض مقامات آموزشی در انگلیس شده است. فروش گجت های تقلب در امتحانات در آمازون و eBay استفاده نمی شود. گسترش فروش گجت هایی که برای تقلب در امتحانات به کار می روند، نمونه ای از این امر است. این روند
    • تعداد رکوردها : 1