آخرین اخبار
   
    2رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
    جستجو برای :
    سالیانه اش را با نام Samsung MENA Forum 2017 در سنگاپور برگزار کرد و در کنار این همایش، در نمایشگاهی چونگ رو لی، رئیس دفتر سامسونگ الکترونیکس در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در  ابتدای همایش
    ساحره چمنیچونگ رو لی، رییس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا سامسونگ در نمایشگاه دستاوردهای سامسونگ
    • تعداد رکوردها : 2