آخرین اخبار
   
  3رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
  جستجو برای :
  هادی فرنود**هم‎بنیانگذار “همفکر و کاموا"در این مشکل چند وجه متفاوت وجود دارد. در اینکه این دو کسب
  به فعالان بین المللی به ویژه اروپایی. با هادی فرنود (از بنیان گذاران سلسله رویدادهای همفکر)، محمدرضا ازلی می‎کنند، به این نتیجه رسیدیم که یک رویداد مانند رویدادهای اروپا برگزار کنیم.هادی فرنود: در واقع
  .گفته می شود که امسال بیش از 90 استارتاپ غرفه های 12 متری در اختیار دارند و 250 استارتاپ هم به صورت استند در این سالن حضور یافته
  • تعداد رکوردها : 3