آخرین اخبار
   
  8رکورد در مدت زمان 0.171ثانیه
  جستجو برای :
  تا مبلغ 200 میلیون ریال از 9 خرداد آغاز می شود. بانک مرکزی - در این مرحله موسسه اعتباری کاسپین سپرده سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تا مبلغ ٢٠٠
  مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی با بیان پیشینه ای از دلایل بروز مشکلات مربوط به موسسه کاسپین آخرین اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکل کاسپین ایبِنا - عباس کمره ای با بیان اینکه موسسه کاسپین در واقع متشکل از ۸ تعاونی غیرمجاز بود که مجوز
  گذاران موسسه آرمان تاکید کرد: موسسه ای که تحت عنوان آرمان فعالیت می کند، غیرمجاز بوده و از هموطنان ایرنا- عباس کمرئی افزود: موسسه اعتباری کاسپین، پیش از تصویب شورای پول و اعتبار با عنوان «آرمان
  های ادغام شده در موسسه کاسپین سرعت گرفته است، گفت: موسسه کاسپین در حقیقت از 8 تعاونی غیرمجاز که قرار انتقال دارایی های موسسه کاسپین سرعت گرفت
  های تعاونی های اعتباری منحله به موسسه کاسپین، درخصوص حل مشکل نقدینگی این موسسه گفت: قطعا بانک مرکزی مثل همیشه بهتر از این می شد در موسسه کاسپین عمل کرد فارس- عباس کمره ئی در خصوص موسسه کاسپین اظهارداشت: قرار بر ادغام چند تعاونی اعتبار یا موسسه
  بانک مرکزی اعلام کرد مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای بانک مرکزی: موسسه کاسپین قصور کرد بانک مرکزی -  موسسه اعتباری کاسپین دوازدهم اسفندماه پارسال براساس مصوبه شورای پول و اعتبار
  بدون تیتر 6 بهمن 1395 20:55
  ایسنا- رییس کل بانک مرکزی در رابطه با حواشی اخیر حاکم بر موسسه اعتباری کاسپین توضیحاتی ارایه
  بدون تیتر 18 مرداد 1390 5:33
  به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.  مدیر پذیرش فرابورس گفت: موسسه مالی اعتباری عسکریه با سرمایه
  • تعداد رکوردها : 8