آخرین اخبار
   
  3رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
  جستجو برای :
  زمان پذیرش پدیده مهاجران سایبری ، پدیده ای به نام "مهاجران سایبری" است. یعنی افرادی که به هر دلیلی قید استفاده از محصولات و خدمات سایبری
  هم درباره اقتصاد امریکا، 19میلیون درباره قوانین مربوط به اسلحه و 18میلیون نیز درباره امنیت سایبری
  ‌نگر باشد. شاهد این ادعایم هم این است که ایشان در 10 بند وظایف شورا، ارتقای جمهوری اسلامی به قدرت سایبری
  • تعداد رکوردها : 3