آخرین اخبار
   
    1رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
    جستجو برای :
    به فعالان بین المللی به ویژه اروپایی. با هادی فرنود (از بنیان گذاران سلسله رویدادهای همفکر)، محمدرضا ازلی را با نهادهای ذی ربط انجام داده و مجوز برگزاری را صادر می کند.هدف اولیه رویداد چه بوده؟محمدرضا ازلی
    • تعداد رکوردها : 1