آخرین اخبار
   
  6رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
  جستجو برای :
  محمدجعفر نعناکار- پیمان FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی در واقع دبیرخانه ای است برای بستن دسترسی
  محمدجعفر نعناکار - سازمان فناوری اطلاعات ایران بنا به پیشنهاد شماره 13921/1 مورخ 1387/5/22 وزارت اطلاعات ایران که سازمانی دولتی است و به استناد مصوبه شورای عالی اداری در راستای اجرای بند الف ماده 13
  محمدجعفر نعناکار- بی تردید حمایت از محصولات ایرانی نه تنها امری لازم، بلکه واجب است،از این رو تلاش که از منظر فرهنگی نیز این طرح جای بحث و بررسی دارد.1- به نظر می رسد عنوان این طرح نیازمند اصلاح است؛ چه بسا
  ها در آنجا وجود دارد سخن خواهد گفت، محمدجعفر نعناکار، حقوق دانی که الگوی استاندارد قرارداد طراحی را تدوین
  مهر- محمدجعفر نعناکار درباره اینترنت پاک برای کودکان گفت: پرداختن به موضوع چالش برانگیز اینترنت
  در اختیار تصمیم گیرندگان قرار گیرد. از همین رو سیستم ایران‏کد در سال 1374 متولد شد. ایران‏کد درواقع یک نظام محمدجعفر نعناکار راه‌اندازی ایران‏کد موجب شد که کالاهای بسیاری در سطح کشور شناسایی
  • تعداد رکوردها : 6