آخرین اخبار
   
    1رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
    جستجو برای :
    محمدباقر اثنی‎عشری رییس هیات مدیره موسسه پویندگان راز ستاره شمال(پرسش)، یکی از چهره‎های قدیمی است. مساله این است که ظرفیت کمیسیون‎ها محدود است و تنها 20 نفر از  80 نفر متقاضی حضور در کمیسیون‎ها می
    • تعداد رکوردها : 1