آخرین اخبار
   
    1رکورد در مدت زمان 0.171ثانیه
    جستجو برای :
    مؤسسه تکنولوژی جورجیا موفق به ابداع یک سپر مجازی برای جلوگیری از برخورد پهپادها در پروازهای جمعی شد. دارد که برخوردها و آسیب دیدگی ها، بزرگ ترین مشکل است. یک تیم پژوهشی از مؤسسه تکنولوژی جورجیا موفق
    • تعداد رکوردها : 1