آخرین اخبار
   
    1رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
    جستجو برای :
    5 لایحه حکمرانی الکترونیکی، تراکنش های الکترونیکی، شناسه های الکترونیکی، مسوولیت ارایه دهندگان وزارت ارتباطات 5 لایحه فاوایی به مجلس می برد و ارتباطات» از ۵ لایحه پیشنهادی رونمایی خواهد شد.براساس این گزارش این 5 لایحه شامل حکمرانی الکترونیکی، تراکنش
    • تعداد رکوردها : 1