آخرین اخبار
   
    2رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
    جستجو برای :
    دارد. در گفت وگویی با علی دانشگر، مدیرعامل داتین، جنبه هایی از بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار داده ایم.
    علی دانشگر، مدیرعامل شرکت نرم افزاری داتیس آرین قشم (با نام تجاری داتین) از شرکت های زیرمجموعه دهند تا آنها بتوانند سرویس های جدید و ارزش افزوده ایجاد کنند. یک استاندارد PSD2 هم نوشتند که ناظر به این موضوع
    • تعداد رکوردها : 2