آخرین اخبار
   
  4رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
  جستجو برای :
  ویرایش دوم سند الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران پس از دریافت بازخورد متخصصان ویرایش دوم دستورالعمل الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران منتشر شد فناوران- بانک مرکزی هدف سند الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران را تبیین فرایند
  پی در حال حاضر با حداقل میزان کارمزد در حال فعالیت هستند و نباید در روند اصلاح نظام کارمزد ضرر ببینند. کارمزد متحمل ضرر شوند.قنبریان در خصوص تأثیر ابلاغ ضوابط اجرایی پرداخت یاران در فعالیت شرکت های پی اس پی
  .1 مقدمه نظر به توسعه فضای کسب و کار و شناسایی نیازهای جدید در این حوزه، نهادهای جدیدی به منظور الزامات، ضوابط و فرایند اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان تبیین فرایند اجرایی فعالیت شرکت های پرداخت یار و پذیرندگان پشتیبانی شده در حوزه پولی کشوراست..3
  «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص فناوری مالی و ضوابط پرداخت یاران (فین تک سیاست ها و ضوابط فعالیت فین تک ها برداری و کسب نظر صاحبنظران در تارگاه بانک مرکزی قرار گرفته است.همچنین ویرایش اول«الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی
  • تعداد رکوردها : 4