آخرین اخبار
   
    2رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
    جستجو برای :
    سم آلتمن*sama@اینترنت از ابتدا قرار بوده زمینه رقابت و توسعه ایده ها به کسب و کار و محصول
    .موضوع مطرح شده توسط بیل گیتس، بحث را در میان پیشگامان فناوری داغ کرد. سم آلتمن، مدیر طرح شتاب دهنده استارت آپ
    • تعداد رکوردها : 2