آخرین اخبار
   
    1رکورد در مدت زمان 0.124ثانیه
    جستجو برای :
    دکتر میچیو کاکو، شاگرد ادوارد تلر، از نظریه پردازان بزرگ فیزیک و از طراحان نظریه ریسمان است که هم اکنون می بینیم.  زمین 0.2کاکو نظریه هایش را با «از هیچ» شروع کرده و معتقد است که بعد از سال ها زبان
    • تعداد رکوردها : 1