آخرین اخبار
   
  3رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
  جستجو برای :
  و تاثیر آن بر سیاست خارجی و اقتصاد بین الملل آمریکا، از دکتر الکساندر آزادگان، استاد مدیریت استراتژیک
  ای در زمان جنگ سرد شده، شدت گرفته است. با دکتر آلکساندر آزادگان، استاد مدیریت استراتژیک جهانی و اقتصاد سیاسی روسیه به سال 1990 و شرایط پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. اما با آمدن ترامپ، روسیه
  ای در زمان جنگ سرد شده، شدت گرفته است. با دکتر آلکساندر آزادگان، استاد مدیریت استراتژیک جهانی و اقتصاد سیاسی روسیه به سال 1990 و شرایط پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت. اما با آمدن ترامپ، روسیه
  • تعداد رکوردها : 3