آخرین اخبار
   
  23رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
  جستجو برای :
  سرپرست اداره آموزش های کوتاه مدت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات گفت: با تاکید وزیر ارتباطات پروژه از عناوین اصلی این کارگاه آموزش 2 روزه است.سرپرست اداره آموزش های کوتاه مدت دانشکده پست و مخابرات
  است. عنوان و ماموریت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تغییر نیافته و ساختار و نحوه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت
  و ظرفیت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در حوزه آموزش، ازطریق دستگاه های وابسته حایز اهمیت است.در ادامه
  ها، سازمان ها، پژوهشگاه ها و دانشکده علمیکاربردی پست و مخابرات موفق و موید باشید.»
  رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات گفت: مراحل گرفتن تایید از دانشگاه علمی کاربردی برای دوره روابط عمومی وزارت ارتباطات- وحید یزدانیان، رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات گفت: از مهرماه
  رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات گفت: دوره بین المللی آموزشی اینترنت چیزها از 17 تیرماه سال وزارت ارتباطات - وحید یزدانیان، رییس دانشکده پست و مخابرات با بیان اینکه سومین دوره آموزشی
  (ITU) دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات به عضویت این اتحادیه درآمد. دانشکده پست و مخابرات به عضویت ITU درآمد وزارت ارتباطات- یزدانیان، رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات گفت: از اوایل سال گذشته و همزمان
  علمی کاربردی پست و مخابرات با پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تفاهم نامه همکاری امضا کردند. وزارت ارتباطات- یزدانیان رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات، در حاشیه امضای این تفاهمنامه
  مخابرات ایران با شعار «همه جا با شما» در نمایشگاه تلکام 2016 حضور دارند؛ جمعی از شرکت هایی که در حوزه گروه مخابرات ایران با خدمات متنوع و جدید در تلکام یکپارچه‏سازی حوزه ارتباطات ثابت (سال 1395)- یکپارچه‏سازی حوزه ارتباطات ثابت (1396)- یک شرکت (1397-1398
  دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در ۵ گرایش رشته مهندسی IT در دوره کارشناسی ناپیوسته دانشجو دانشکده مخابرات در پنج گرایش مهندسی IT دانشجو می گیرد مهر- ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده علمی کاربردی پست
  • تعداد رکوردها : 23