آخرین اخبار
   
  26رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
  جستجو برای :
  سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تفاهم نامه همکاری امضا کردند. آغاز همکاری های نصر تهران و دانشکده مخابرات ، رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات نیز در این جلسه تاکید کرد پیشبرد بسیاری از فعالیت‎های دانشگاه
  علمی کاربردی پست و مخابرات به عنوان مجری این دوره ها برگزار می شود.راسخ به اهمیت منابع انسانی
  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی یک عضو هیات مدیره شرکت پست را منصوب کرد. سه مدیر جدید شرکت پست معرفی شدند دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات بود و سابق بر آن نیز همکاری ۱۷ ساله با شرکت پست
  سرپرست اداره آموزش های کوتاه مدت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات گفت: با تاکید وزیر ارتباطات پروژه از عناوین اصلی این کارگاه آموزش 2 روزه است.سرپرست اداره آموزش های کوتاه مدت دانشکده پست و مخابرات
  است. عنوان و ماموریت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تغییر نیافته و ساختار و نحوه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت
  و ظرفیت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در حوزه آموزش، ازطریق دستگاه های وابسته حایز اهمیت است.در ادامه
  ها، سازمان ها، پژوهشگاه ها و دانشکده علمیکاربردی پست و مخابرات موفق و موید باشید.»
  رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات گفت: مراحل گرفتن تایید از دانشگاه علمی کاربردی برای دوره روابط عمومی وزارت ارتباطات- وحید یزدانیان، رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات گفت: از مهرماه
  رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات گفت: دوره بین المللی آموزشی اینترنت چیزها از 17 تیرماه سال وزارت ارتباطات - وحید یزدانیان، رییس دانشکده پست و مخابرات با بیان اینکه سومین دوره آموزشی
  (ITU) دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات به عضویت این اتحادیه درآمد. دانشکده پست و مخابرات به عضویت ITU درآمد وزارت ارتباطات- یزدانیان، رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات گفت: از اوایل سال گذشته و همزمان
  • تعداد رکوردها : 26