آخرین اخبار
   
    1رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
    جستجو برای :
    حمید هوشیاری فر از خردادماه 1380 که کار خود را در یک شرکت نه چندان قوی مخابراتی آغاز 20 میلیارد تومان است، این عدد در حالی که ما در اپراتور سالی 1400 میلیارد تومان درآمد ایجاد کردیم
    • تعداد رکوردها : 1