آخرین اخبار
   
  26رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
  جستجو برای :
  مهر- گوشی بدون باتری براساس نوعی فناوری ساخته شده که در زمان جنگ سرد میان آمریکا و روسیه به کار
  اوباما را «اردک لنگ» توصیف کرد و نوشت: اخراج دیپلمات های روسیه یادآور دوران جنگ سرد است و همه ازجمله
  به دخالت سایبری در انتخابات اخیر آمریکا و احتمال راه افتادن جنگ سایبری مانند دوران جنگ سرد کرده بود. اوباما
  گروه مطالعاتی اسلام و روابط بین الملل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه 20 آذرماه ای به منطقه غرب آسیا، تشدید جنگ سرد بین آمریکا و روسیه... از آثار تکفیر بر روابط بین الملل است. از نظر علمی
  ای در زمان جنگ سرد شده، شدت گرفته است. با دکتر آلکساندر آزادگان، استاد مدیریت استراتژیک جهانی و اقتصاد سیاسی رقابت های امنیت سایبری در جهان پس از جنگ سرد همچون دوران جنگ سرد را رقم بزند و ادعای دخالت سایبری روسیه در انتخابات آمریکا و  احتمال نفوذ سایبری
  ای در زمان جنگ سرد شده، شدت گرفته است. با دکتر آلکساندر آزادگان، استاد مدیریت استراتژیک جهانی و اقتصاد سیاسی رقابت های امنیت سایبری در جهان پس از جنگ سرد همچون دوران جنگ سرد را رقم بزند و ادعای دخالت سایبری روسیه در انتخابات آمریکا و  احتمال نفوذ سایبری
  نخست دیپلماسی عمومی، تبلیغات سیاسی بوده و هست. می دانیم که در دوران گذشته به ویژه در دوران جنگ سرد، شیوة
  می کردند و از سوی دیگر روس ها را تهدید به حمله سایبری و پیش آمدن وضیعتی مشابه دوران مسابقه تسلیحات نظامی جنگ سرد جنگ سایبری آمریکا و روسیه از منطق مسابقات تسلیحاتی پیروی می کند هم زمان با افزایش قدرت نظامی از امنیت سایبری هم استفاده می کند که در دورة جنگ سرد این امر اصلا امکان پذیر
  آمریکا دانست و گفت: اکنون آمریکا در حال مقابله با یک جنگ سایبری است. جان کری: آمریکا در حال مقابله با جنگ سایبری است ام را در جنگ سرد گذراندم و وقتی به سنا رسیدم، جنگ سرد در جریان بود. امروز جهان دوقطبی و جهان ساده
  خبرها حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا در حال آماده شدن برای راه اندازی یک جنگ سرد سایبری برنامه سیا برای راه اندازی جنگ سایبری علیه روسیه های نامشروع پوتین باشد.این در حالی است که هکری با نام مستعار Guccifer 2.0، اقدام به هک کامپیوترهای کمیته ملی
  • تعداد رکوردها : 26