آخرین اخبار
   
    2رکورد در مدت زمان 0.171ثانیه
    جستجو برای :
    بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا (AIIB) که ایران نیز عضو آن است، عضویت هفت کشور دیگر را پذیرفت افزایش شمار اعضای بانک زیرساخت آسیا به 77 عضو راه ابریشم در چین عنوان کرد و گفت: مقبولیت بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا در جهان در حال افزایش
    ‌ای که از رتبه 108 در سال 2008 به رتبه 100 در سال 2012 رسیده است.متاسفانه باید گفت در کشورما
    • تعداد رکوردها : 2