آخرین اخبار
   
    1رکورد در مدت زمان 0.124ثانیه
    جستجو برای :
    ، ستاره ساخته می شود؛ نه اینکه ستاره ساخته بشود که بعدا مردم بپسندند. «امپراطور کوزکو»، یکی از این ستاره دیگری هم پیام داد و گفت پسر 12 ساله اش، 10 ماه پیش تصادف کرده و فوت کرده؛ می گفت 10 ماه فقط گریه کردم و زمانی
    • تعداد رکوردها : 1