آخرین اخبار
   
  198رکورد در مدت زمان 0.280ثانیه
  جستجو برای :
  اظهارنامه مالیاتی مودیان مشاغل شهر تهران دوم تیرماه است. دوم تیرماه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی گرفته شده است.رییس امور مالیاتی شهر و استان تهران با بیان تبصره یک ماده 177 قانون مالیات های مستقیم گفت: هرگاه
  رییس کل سازمان مالیاتی گفت: بر اساس آخرین آمارها تا ۲۰ خرداد ماه بالغ بر ۷۸۱ هزار و ۷۶۲ اظهارنامه ثبت ۷۸۱ هزار اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی تا ۲۰ خرداد ماه اظهارنامه های مالیاتی خود را ارایه کنند و با توجه به اینکه ماه خرداد در حال پایان است، مؤدیان
  خواست اظهارنامه‎های مالیاتی خود را در کافی نت های آموزش دیده و مورد تایید اتحادیه تکمیل و ارسال کنند تا دچار مشکل صنف فاوا اظهارنامه‎های مالیاتی را در کافی‎نت‎های مجاز تکمیل کنند است تا همه مودیان بتوانند در زمان مقرر قانون با مراجعه به کافی نت ها ارسال اظهارنامه مالیاتی خود را انجام دهند
  خواست اظهارنامه‎های مالیاتی خود را در کافی نت های آموزش دیده و مورد تایید اتحادیه تکمیل و ارسال کنند تا دچار مشکل صنف فاوا اظهارنامه‎های مالیاتی را در کافی‎نت‎های مجاز تکمیل کند است تا همه مودیان بتوانند در زمان مقرر قانون با مراجعه به کافی نت ها ارسال اظهارنامه مالیاتی خود را انجام دهند
  بدون تیتر 22 خرداد 1397 13:39
  ، یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این سفر بود. مهر- معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
  شده و اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان و سایر مشوق‎های صادراتی منوط به رعایت دستورالعمل مورخ دو اردیبهشت
  ایلنا - رییس کل سازمان امور مالیاتی با اعلام برنامه حذف کامل کاغذ از فرایندهای مالیاتی، بر استقرار وعده حذف اسناد کاغذی از عملیات مالیاتی کامل تقوی نژاد گفت: به علت اینکه بیشتر فعالیت های سازمان از اظهارنامه، پرداخت و هم رسیدگی و دادرسی
  (بدون فعالیت) شرکت خارجی را انجام می دهند، باید دو اظهارنامه به سازمان مالیاتی ارایه شود. تکالیف جدید مالیاتی شعب شرکت های خارجی در ایران مالیاتی، شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی که صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، علاوه بر ارایه اظهارنامه
  فعالیت این واحدهای صنفی در ماه های سوم و چهارم سال و هم زمان با موعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی
  باید اظهارنامه عملکرد مالیاتی مربوط به سال ۹۶ خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. تسلیم اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۹۶ از اول خرداد مالیاتی عملکرد 1396 برای صاحبان مشاغل، روز پنجشنبه 31 خرداد است. 
  • تعداد رکوردها : 198