آخرین اخبار
   
  5رکورد در مدت زمان 0.249ثانیه
  جستجو برای :
  .پیش از این اصغر مصاحب عهده دار این سمت بود.
  دولت ۲ 12 اسفند 1396 1:48
  اصغر مصاحب رییس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت دولتی تا امروزاولین
  گردونه خبر 5 مرداد 1396 10:17
  ها و شرکت های وابسته خود با بیش از 17 سامانه الکترونیکی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ حضور یافت.اصغر
  سازمان ها و شرکت های وابسته خود با بیش از 17 سامانه الکترونیکی در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ وزارت صنعت با 17 سامانه به الکامپ آمد نمایشگاه الکامپ در فضای به مساحت 160 متر در سالن B 38 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران از ساعت 10 تا 18
  میزان - اصغر مصاحب نیا در مراسم رونمایی از سه خدمت جدید این وزارتخانه در حاشیه جلسه شورای فرهنگی
  • تعداد رکوردها : 5