آخرین اخبار
   
    1رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
    جستجو برای :
    داشته است. ابراهیم سوادی نژاد پس از شرکت در چند رویداد همفکر و استارت آپ ویکند، با فضاهای استارت آپ ها آشنا حدود چهار میلیون سفر در روز انجام می شود و هشتادوپنج هزار تاکسی در تهران وجود دارد، با محاسبه متوسط پرداخت 1200 تومان
    • تعداد رکوردها : 1