fanavaran
آخرین اخبار
کد خبر : 199630
تاریخ انتشار : 22 دی 1395 10:49

تعریف ۶۰۰ طرح توسعه فناوری و تجاری سازی

معاون توسعه فناوری معاونت علمی با اعلام تعریف ۶۰۰ طرح توسعه فناوری و تجاری سازی در دو سال اخیر در معاونت توسعه فناوری گفت: حاصل تلاش این ستادها در دوسال اخیر، تعریف حدود ۶۰۰ طرح توسعه فناوری و تجاری سـازی در حـوزه هـای مـرتبط بـا اولویت های نقشه جامع علمی کشور است.

فناوران- علی وطنی افزود: بسیاری از این پروژه ها در سطح پـروژه هـای کـلان ملـی و بـا رویکرد بازار محور تعریف شده و درنتیجه به منظور تضمین تجاری سـازی و کـاربردی بـودن طـرح هـا بـا اسـتفاده از مـدل تسهیلات حمایت شده اند.
معاون توسعه فناوری معاونت علمی ادامه داد: علاوه براین تلاش شده است با شکل دهی نهادهای تخصصی با حداکثر استفاده از ظرفیت های موجـود کشـور، حـوزه هـای اولویت دار با تمرکز ساختاری پیگیری شود که به اختصار مروری بر عملکرد هر یک از این نهادها می شود.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :