آخرین اخبار
   
  98رکورد در مدت زمان 0.156ثانیه
  جستجو برای :
  و ناصر علی سعادت با رای اکثریت رییس نصر تهران شد. «ناصر علی سعادت » رییس نصر تهران شد مدیره انتخاب شدند.در این جلسه، ناصرعلی سعادت، با کسب رای موافق تمام اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه
  ثابت در قالب 19 بند ارایه کرده است،گفت: این بازنگری علاوه بر آن که باید شامل تمام فعالان حوزه اینترنت جمع‎آوری پیشنهادات فعالان صنف اینترنت کشور در 19 بند پروانه سایر شرکت‌های اینترنتی از جمله ISPها مورد توجه قرار نگرفت. وی افزود: در این 10 سال حدود 1000
  به پایان رسید و پس از شمارش آرا، 14 نفر از شاخه شرکت‌ها، 3 نفر از شاخه فروشگاه‌ها، 2 نفر از شاخه مشاوران ‎ای تهران، از شاخه شرکت‎ها، 15 نفر از نامزدها شامل ناصرعلی سعادت، آزاد معروفی، سید مجید صدری، باقر بحری
  تا کنون 15 نفر را به عنوان عضو معرفی کرده است. «تبسم» بر لب 15 نفر نشست نوین شبکه کنش12. علی آذر کار- مهندسی پدیدپرداز13. شاهین طبری- چارگون14. اصغر رضا نژاد- بهینه
  رقابت بزرگ در رایزن 19 شهریور 1393 10:56
  ‌ای تهران ناصرعلی سعادت، مدیرعامل شرکت ندارایانه، باقر بحری تبریزی رییس هیات مدیره گروه شرکت‌های آتنا، بهناز
  «تبسم» به میدان آمد 1 شهریور 1393 12:31
  آریا، هر دو از گروه موسوم به پیشنهاد 20 قرار گرفته است. در این میان، ناصرعلی سعادت که در انتخابات دور
  را شناسایی و رفع کند.در بخش دیگری از این مراسم، ناصرعلی سعادت، نایب رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی بر نقش
  فرادستان یا فرودستان 4 شهریور 1392 16:29
  ، ناصرعلی سعادت و غیره نشانی هست یا همچنان نامزدها ، و نه حتی منتخبان، جملگی از طبقه فرادستان و نه صنعت&zwnj
  • تعداد رکوردها : 98