آخرین اخبار
   
  833رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
  جستجو برای :
  مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: با فعال شدن سامانه پرونده های قاچاق در سازمان مهر - حمیدرضا دهقانی نیا گفت: سامانه پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی
  مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که نخستین برندهای مشمول ، مدیرکل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه همچنان در حال پایش شبکه
  می شوند هم خدمات ارائه می کنند. همین موضوع باعث شده گوشی های قاچاق به صورت گسترده در بازار تحت عنوان گارانتی بین الملل
  دوشنبه گذشته، شرکت دیجی کالا و بنیان گذارانش، برادران محمدی، پس از 11 سال که از تاسیس این فروشگاه دیجی کالا تا یک سال دیگر «یونیکورن» می شود .به گفته حمید محمدی، سال 1393 یکی از نقاط عطف دیجی کالا بوده است. در این سال، پس از یک سال تحقیق و بررسی عرضه
  های نظارتی با مابقی انبارهایی که کالا نگهداری می کنند، در حکم قاچاق برخورد خواهند کرد.
  وظیفه پست جلوگیری از حمل کالاها ی ممنوع است، نه قاچاق برای نوسازی و آرایش جدید ناوگان است، گفت: به دلیل کاهش حجم پست نامه ها و افزایش بخش پست کالا، موتورهای فعلی
  آیندهمدیرکل فناوری ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز درباره دلیل اعلام نشدن برندها و مدل های گوشی
  وارد کشور شده اند، در شبکه مخابراتی ایران فعال نمی شوند. دولت امیدوار است که با اجرای این طرح، قاچاق کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برآورد ارزش گوشی تلفن همراه قاچاق در سال گذشته بیش از ۲
  های قاچاق به بازار است. کردند عمدا یا سهوا نتوانستند از ورود کالای قاچاق به بازار کشور جلوگیری کنند. حالا پس از حدود 10 سال از ورود
  برای مشترکان اعمال نمی شود تا اوایل آبان که یک یا چند مدل از گوشی های قاچاق غیرمجاز اعلام خواهند شد. کرد، فروشگاه را ترک کند. بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از نیاز سالانه کشور به 10 تا 12
  • تعداد رکوردها : 833