آخرین اخبار
   
  1035رکورد در مدت زمان 0.202ثانیه
  جستجو برای :
  مسوول کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانهای تهران گفت: از مهم‎ترین راه‎های رشد اقتصادی هر کشوری صادرات با کیفیت و قیمت رقابتی و افزایش سرمایه ملی است.مسوول کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه
  پس از اعتراضات گسترده اتحادیه های صنفی درخصوص نحوه مبارزه با کالای قاچاق و نحوه برخورد ماموران فراموش شده اند، به این موضوع ورود یافت.رییس اتاق اصناف ایران افزود: از سوی دیگر قانون نظام صنفی کشور
  دیگر نیز به ثمر می نشیند.در پایان این نشست از سازمان نظام صنفی رایانه ای و استارت آپ های پینتاپین، پونیشا، چیلیوری
  برای سرمایه‎گذاری در بخش فاوا پیدا کنند. در این رابطه با ناصر علی سعادت، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور ‎اند یا از ایران به سایر کشورها رفته اند، آیا سازمان نظام صنفیرایانهایکشور هم راستا با اتاق بازرگانی ‎با هیات
  روابط نصر کشور- در نشست شورای سیاست گذاری الکامپ، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان
  سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از شرکت های مشاوره ای عضو خود دعوت کرد در مناقصه عمومی دو مرحله الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir انجام خواهد شد. دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان
  در دوازدهمین نشست شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور که به میزبانی استان خراسان رضوی ، محمد ثروتی، باقر بحری، داوود یعقوبی و فرهاد فکوری به همراه رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
  کمیسیون سخت افزار و شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران از تمامی شرکت ها و فعالان سخت افزار فناوران- آزاد معروفی، مسوول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران در این خصوص گفت:  
  در داخل و خارج کشور دارد. این دو نمایشگاه همواره کانون توجه دست اندرکاران صنفICT بوده و به این دلیل بارها و بی برنامگی هایی شده بود، با تغییر رویکرد دولت یازدهم و ارایه مجوز به نام سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
  سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور پس از تصویب شورای مرکزی تعرفه نرخ خدمات پایه فنی و تخصصی انفورماتیک شد و به تصویب شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور رسید و از هم اکنون اجرای آن الزامی است.معروفی با بیان
  • تعداد رکوردها : 1035