آخرین اخبار
   
  1290رکورد در مدت زمان 0.296ثانیه
  جستجو برای :
  مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در شاخه فروشگاه ها نامزد انتخابات شده است. او که عضو اولین و پاسخ به آنها. در این شرایط عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای چه مزایایی برای فروشگاه
  آپ ها، بهبود فضای کسب و کار، تعامل سازنده با گمرک، ارتقای سطح روابط سازمان با نهادهای حاکمیتی می تواند تحت نظر شورا باقی بماند اما فرایند اجرای آن به سازمان نظام صنفی رایانه ای سپرده شود. نکته
  و ارتباطات مدیرکل محیط زیست استان تهران و عضو کمیته صنعت استان تهران، مشاور رییس سازمان نظام صنفی رایانه اطلاعات و ارتباطات از ظرفیت قانونی ایجاد سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، و توشیح حکم رییس انتخابی سازمان
  های کهکشان، عضو دور سوم هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای و مشاور تایید صلاحیت شده در حوزه های شبکه . در کنار آن، بحث ارتقای مشاوران از رتبه 3 به 2 و بهبود آزمون مشاوران که باید در سطح نظام صنفی رایانه ای کشور پیگیری
  و مدیرعامل شرکت برید سامانه نوین است که تجربه یک دوره حضور در هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای استان تهران ثروت سازی باید به مطالبه اصلی فعالان صنفی تبدیل شود سنتی به سخت افزار و نرم افزار و شبکه و ... راهگشا نخواهد بود. سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز به تبع
  دارد. او همچنین عضو کمیسیون بانکداری الکترونیکی نظام صنفی رایانه ای کشور بوده است و از این جهت با کار صنفی بیگانه سطح فعالیت سازمان باید ارتقا یابد های پیش، تعداد شرکت های کوچک و متوسط حوزه بیشتر بود و به همین دلیل اکثر فعالیت های سازمان نظام صنفی رایانه
  سازمان نظام صنفی رایانه ای کل کشور در استان ها، مبتنی بر رعایت احترام و پذیرش دیدگاه های متکثر، ستون
  پس از اعلام موجودیت اتحاد۹۹ به منظور حضور در رقابت های انتخاباتی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران داشته باشد. اما با توجه به مصوبات اخیر سازمان نظام صنفی رایانه ای درمورد الزامی نبودن عضویت ریاست کمیسیون ها در هیات مدیره
  نخست سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران و کشور، با برنامه کاری مشخص پا به عرصه انتخابات گذاشته است. او امیدوار که شما به آن معتقدید، چگونه است؟سازمان نظام صنفی رایانه ای اکنون بزرگ ترین تشکل صنفی IT کشور است. تشکلی است که مسایل
  در آستانه انتخابات پنجمین دوره هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، اتحاد ۹۹ نشست خبری برنامه جامع اتحاد ۹۹ برای توسعه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ها و اهداف خود برای شرکت در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران پاسخ دادند. در ابتدای
  • تعداد رکوردها : 1290