آخرین اخبار
   
  434رکورد در مدت زمان 0.171ثانیه
  عبارت مورد جستجو :
  ، بانک‌های صادرات، ملی و کشاورزی و آب و فاضلاب روستایی به عنوان بخشی از وظایف و ماموریت های شرکت پست
  بانک مرکزی به دارندگان کارت بانکی هشدار داد که تحت هیچ شرایطی نباید اطلاعات محرمانه کارتی بانک مرکزی به دارندگان کارت بانکی هشدار داد و تسریع در اجرا ی طرح ‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها مصوب 1386 و ماده (10
  ;ریزی کلان، هدایت و نظارت بر شبکه‌های پستی، پست بانک، مخابراتی و فناوری اطلاعات برعهده این وزارتخانه
  گرفته است. در کشور ما پس از اجرای سیستم‌های بانکداری همراه توسط بانک‌های کشور، یکی از اپراتورهای تلفن همراه اقدام /1387 توسط بانک مرکزی در اجرای ماده (22) آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مصوب 22/12/1386 هیات
  • تعداد رکوردها : 434