آخرین اخبار
   
  1789رکورد در مدت زمان 0.187ثانیه
  جستجو برای :
  داده است بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات و اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دهند. دستور رییس جمهور به همه وزرا برای استقرار دولت الکترونیکی ، بر بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات و اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیکی در حوزه تحت مدیریت تاکید
  تعداد فروشگاه های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت 25 هزار فروشگاه الکترونیکی نماد اعتماد دارند الکترونیکی وزارت صنعت کرده اند از ۷ هزار فروشگاه به بیش از ۲۵ هزار فروشگاه رسیده است و هم اکنون این تعداد
  ای داده شد تا کشور هرچه بیشتر به سمت دولت الکترونیکی حرکت کند. حرکت به سمت دولت الکترونیکی در روز افتتاح سامانه ها به چرخه تکدی گری جلوگیری شود.امیر شجاعان، رییس مرکز توسعه دولت الکترونیکی فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور
  در مجلس ارسال شد و در 13 تیرماه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.این قانون مفصل در 118 ماده تنظیم
  همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات را با شعار «حکمرانی داده ها ودولت الکترونیکی از دیدگاه علوم و فناوری «حکمرانی داده ها و دولت الکترونیکی از دیدگاه علوم و فناوری اطلاعات» بنا دارد نگرش داده محور را در لایه
  پایگاه دولت - بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون گرایی
  کرد: از مهرماه امسال استعلام های منابع طبیعی در سراسر کشور الکترونیکی و از طریق سامانه سامط در دفاتر پیشخوان دولت استعلام های منابع طبیعی الکترونیکی می شوند از طریق 16 هزار دفتر پیشخوان فعال دولت در کشور به صورت یکپارچه در سامانه سامط انجام شود. مسوول آموزش
  گذاری 5/1 درصد، متوسط رشد سالیانه اشتغال 9/5 درصد و متوسط رشد سالیانه ارزش افزوده 19/4 درصد پیش بینی
  معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت المترونیکی، دلایل تنزل رتبه در سه سال گذشته یک ریال هم بودجه دولت الکترونیکی تخصیص نیافت الکترونیکی در ایران از 0/4508 در سال 2014 به 0/4649 در سال 2016 رسیده است.رضا باقری اصل که معاونت دولت
  در جلسه دیروز هیات دولت خبر داد. بودن دولت الکترونیکی در کشور است.وزیر ارتباطات افزود: در برخی موارد یک نهاد چند کارت هوشمند صادر
  • تعداد رکوردها : 1789