آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 96264
تاریخ انتشار : 17 اسفند 1394 12:3
تعداد بازدید : 703

با اجرای سیاست «اینترنت پلاس»

چین رهبر فناوری جهان می شود

رویترز- پکن در طرح اولیه برنامه توسعه خود اعلام کرد که می خواهد از اینترنت برای تقویت اقتصاد رو به رکود این کشور و همچنین تبدیل شدن به قدرت برتر سایبری استفاده کند. دولت پکن در همین راستا 5/2 درصد از درآمد ناخالص داخلی اش را تا سال 2020 به تحقیق و توسعه اختصاص خواهد داد. این در حالی است که در دوره پیش، یعنی سال های 2011 تا 2015 این رقم 1/2 درصد بود.به گفته لی کیانگ، نخست وزیر چین، نوآوری یکی از مهم ترین پیشرانه هایی است که این کشور را به سمت توسعه سوق می دهد. چین امیدوار است با بهره گیری از قابلیت های بخش فناوری در جمع آوری و پردازش اطلاعات، بتواند کارآیی و میزان توسعه بخش های مختلف اقتصاد سنتی را سرعت بخشد؛ ضمن اینکه شوکی به اقتصاد رو به رکود این کشور وارد کند و مدل اقتصادی کنونی خود را با ارایه خدمات بیشتر به جای صادرات و سرمایه گذاری، تغییر دهد. این طرح توسعه «اینترنت پلاس» نام دارد و قرار است در تمامی بخش های کشور حتی بخش های مربوط به مراقبت های سلامتی و آموزش نیز اجرا شود.به دنبال همه گیر شدن اینترنت و حضور آن در تمامی بخش های کشور، دولت چین قادر خواهد بود از این فناوری برای کنترل بیشتر کسب وکارها و مسایل جامعه استفاده کند. سرزمین اژدهای سرخ از اینترنت برای کنترل امنیت ملی در داخل کشور و همچنین تبدیل شدن به صدایی رسا در عرصه بین المللی وب بهره خواهد گرفت و برنامه ریزی خود را برای تبدیل شدن به یکی از قدرت های برتر سایبری در دنیا آماده می کند. چین در نظر دارد امکانات کنترل اینترنتی را افزایش دهد و برای این منظور، یک سیستم بررسی امنیت شبکه راه اندازی و تفتیش های سایبری را افزایش خواهد داد. از زمانی که ژی جین پینگ، از ابتدای سال 2013 میلادی به عنوان رییس جمهور چین انتخاب شد، تسلط دولت بر اینترنت افزایش یافته است. براساس این طرح، چین مبارزه علیه دشمنان در فضای آنلاین را تقویت خواهد کرد و کنترل بیتشری روی احساسات عمومی در فضای آنلاین خواهد داشت. به گفته مقامات دولتی این کشور، این طرح تصویب قوانین امنیتی سایبری و قانونگذاری را نیز شامل خواهد شد.این در حالی است که قوانین و مقررات اینچنینی ترسی در میان کسب و کار خارجی ایجاد کرده و به عدم فعالیت آنها در چین دامن زده است. این قوانین اختیارات زیادی را به دولت برای مبارزه با تهدید، از سانسور گسترده تا افزایش کنترل روی برخی فناوری های خاص می دهد.


رویترز- پکن در طرح اولیه برنامه توسعه خود اعلام کرد که می خواهد از اینترنت برای تقویت اقتصاد رو به رکود این کشور و همچنین تبدیل شدن به قدرت برتر سایبری استفاده کند. 
دولت پکن در همین راستا 2/5 درصد از درآمد ناخالص داخلی اش را تا سال 2020 به تحقیق و توسعه اختصاص خواهد داد. این در حالی است که در دوره پیش، یعنی سال های 2011 تا 2015 این رقم 1/2 درصد بود.به گفته لی کیانگ، نخست وزیر چین، نوآوری یکی از مهم ترین پیشرانه هایی است که این کشور را به سمت توسعه سوق می دهد. چین امیدوار است با بهره گیری از قابلیت های بخش فناوری در جمع آوری و پردازش اطلاعات، بتواند کارآیی و میزان توسعه بخش های مختلف اقتصاد سنتی را سرعت بخشد؛ ضمن اینکه شوکی به اقتصاد رو به رکود این کشور وارد کند و مدل اقتصادی کنونی خود را با ارایه خدمات بیشتر به جای صادرات و سرمایه گذاری، تغییر دهد. این طرح توسعه «اینترنت پلاس» نام دارد و قرار است در تمامی بخش های کشور حتی بخش های مربوط به مراقبت های سلامتی و آموزش نیز اجرا شود.به دنبال همه گیر شدن اینترنت و حضور آن در تمامی بخش های کشور، دولت چین قادر خواهد بود از این فناوری برای کنترل بیشتر کسب وکارها و مسایل جامعه استفاده کند. سرزمین اژدهای سرخ از اینترنت برای کنترل امنیت ملی در داخل کشور و همچنین تبدیل شدن به صدایی رسا در عرصه بین المللی وب بهره خواهد گرفت و برنامه ریزی خود را برای تبدیل شدن به یکی از قدرت های برتر سایبری در دنیا آماده می کند. چین در نظر دارد امکانات کنترل اینترنتی را افزایش دهد و برای این منظور، یک سیستم بررسی امنیت شبکه راه اندازی و تفتیش های سایبری را افزایش خواهد داد.
از زمانی که ژی جین پینگ، از ابتدای سال 2013 میلادی به عنوان رییس جمهور چین انتخاب شد، تسلط دولت بر اینترنت افزایش یافته است.  براساس این طرح، چین مبارزه علیه دشمنان در فضای آنلاین را تقویت خواهد کرد و کنترل بیتشری روی احساسات عمومی در فضای آنلاین خواهد داشت. به گفته مقامات دولتی این کشور، این طرح تصویب قوانین امنیتی سایبری و قانونگذاری را نیز شامل خواهد شد.این در حالی است که قوانین و مقررات اینچنینی ترسی در میان کسب و کار خارجی ایجاد کرده و به عدم فعالیت آنها در چین دامن زده است. این قوانین اختیارات زیادی را به دولت برای مبارزه با تهدید، از سانسور گسترده تا افزایش کنترل روی برخی فناوری های خاص می دهد. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :