آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 95951
تاریخ انتشار : 12 اسفند 1394 10:23
تعداد بازدید : 1340

رفع مشکلات قانونی برگزاری الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری 96

قانون برگزاری الکترونیکی انتخابات اصلاح شد

فناوران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی درست پیش از برگزاری انتخابات هفتم اسفند، تصمیم به حذف مواد قانونی انتخابات الکترونیکی گرفتند تا در عمل برگزاری الکترونیکی انتخابات در کنار مسایل فنی و امنیتی، با چالش های قانونی نیز مواجه شود. با این حال نمایندگان به اصلاح این موضوع پس از برگزاری انتخابات پرداختند. در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبه رو شده بود، با توجه به اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و برخی از اصلاحات کمیسیون با هدف تامین نظر شورای نگهبان تصویب شد. بر اساس ماده الحاقی ۴ در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت نام رأی دهنده و بعد از تایید نماینده هیات نظارت، کارت الکترونیکی مورد تایید نماینده فرماندار و ناظر، صادر و تحویل رای دهنده می شود. بر اساس تبصره این ماده، با توجه به انجام کلیه بازبینی ها توسط سامانه و نبود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثرانگشت از رای دهنده نیست. نمایندگان همچنین ماده ۵ الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را، به این شرح اصلاح کردند: بر اساس این ماده، در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رای گیری، شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می شود. همچنین بر اساس ماده الحاقی ۶ که با اصلاحاتی به تصویب رسید، پس از پایان انتخابات بلافاصله صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه، تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می شود که یک نسخه نزد هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می شود و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با اصلاح موادی الحاقی ۷ مقرر کردند، پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین پلمپ می شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می شود. همچنین بر اساس ماده الحاقی ۸ که با هدف تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح و تصویب شد، در صورت اختلال رای گیری الکترونیکی در یک شعبه اخذ رای یا یک دستگاه، با پیشنهاد رییس شعبه و تصویب فرماندار و تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی انجام می شود. در پایان اخذ رای در شعبه، نتیجه تجمیع دستگاه الکترونیکی، بازخوانی می شود و بازشماری صندوق اخذ رای دستی به صورت مجزا انجام و در نهایت آرای شعبه تجمیع می شود. نمایندگان در ادامه یک ماده را با عنوان ماده الحاقی ۱۰ به مصوبه قبلی خود اضافه کردند؛ بر اساس این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، کارشناس فنی الکترونیکی با تایید رییس شعبه و هیات نظارت می تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رای، در شعبه حضور داشته باشد. نمایندگان یک ماده دیگر را هم با عنوان ماده الحاقی ۱۱ به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه کردند. بر اساس این ماده، در کلیه جرایم و تخلفات انتخاباتی موضوع این قانون که ورقه رای یا اسناد انتخاباتی، موضوع حکم قرار گرفته است، در صورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، کدها و اسناد الکترونیکی در حکم اسناد کاغذی است و مشمول همان احکام می شوند. بر اساس تبصره این ماده، در مورد تخلفات انتخابات الکترونیکی، قاضی می تواند متخلف را حسب مورد به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که در قانون جرایم یارانه ای مقرر است محکوم کند. باید دید با برطرف شدن مشکلات قاونی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به این صورت برگزار خواهد شد یا خیر.

فناوران- نمایندگان مجلس شورای اسلامی درست پیش از برگزاری انتخابات هفتم اسفند، تصمیم به حذف مواد قانونی انتخابات الکترونیکی گرفتند تا در عمل برگزاری الکترونیکی انتخابات در کنار مسایل فنی و امنیتی، با چالش های قانونی نیز مواجه شود.
با این حال نمایندگان به اصلاح این موضوع پس از برگزاری انتخابات پرداختند. در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبه رو شده بود، با توجه به اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و برخی از اصلاحات کمیسیون با هدف تامین نظر شورای نگهبان تصویب شد.
بر اساس ماده الحاقی ۴ در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت نام رأی دهنده و بعد از تایید نماینده هیات نظارت، کارت الکترونیکی مورد تایید نماینده فرماندار و ناظر، صادر و تحویل رای دهنده می شود.
بر اساس تبصره این ماده، با توجه به انجام کلیه بازبینی ها توسط سامانه و نبود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیکی، نیازی به اخذ اثرانگشت از رای دهنده نیست.
نمایندگان همچنین ماده ۵ الحاقی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را، به این شرح اصلاح کردند: بر اساس این ماده، در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی پایان رای گیری، شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت با امضای الکترونیکی آنها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می شود.
همچنین بر اساس ماده الحاقی ۶ که با اصلاحاتی به تصویب رسید، پس از پایان انتخابات بلافاصله صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات با امضای الکترونیکی هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و هیات نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه، تهیه و پنج نسخه از آن چاپ می شود که یک نسخه نزد هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه نگهداری می شود و بقیه برای هیات نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور (دو نسخه) و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با اصلاح موادی الحاقی ۷ مقرر کردند، پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین پلمپ می شود و همراه نسخه چاپی، صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می شود.
همچنین بر اساس ماده الحاقی ۸ که با هدف تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح و تصویب شد، در صورت اختلال رای گیری الکترونیکی در یک شعبه اخذ رای یا یک دستگاه، با پیشنهاد رییس شعبه و تصویب فرماندار و تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی انجام می شود.
در پایان اخذ رای در شعبه، نتیجه تجمیع دستگاه الکترونیکی، بازخوانی می شود و بازشماری صندوق اخذ رای دستی به صورت مجزا انجام و در نهایت آرای شعبه تجمیع می شود.
نمایندگان در ادامه یک ماده را با عنوان ماده الحاقی ۱۰ به مصوبه قبلی خود اضافه کردند؛ بر اساس این ماده که به تصویب نمایندگان رسید، کارشناس فنی الکترونیکی با تایید رییس شعبه و هیات نظارت می تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رای، در شعبه حضور داشته باشد.
نمایندگان یک ماده دیگر را هم با عنوان ماده الحاقی ۱۱ به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه کردند. بر اساس این ماده، در کلیه جرایم و تخلفات انتخاباتی موضوع این قانون که ورقه رای یا اسناد انتخاباتی، موضوع حکم قرار گرفته است، در صورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، کدها و اسناد الکترونیکی در حکم اسناد کاغذی است و مشمول همان احکام می شوند.
بر اساس تبصره این ماده، در مورد تخلفات انتخابات الکترونیکی، قاضی می تواند متخلف را حسب مورد به مجازات مذکور در این قانون و یا مجازاتی که در قانون جرایم یارانه ای مقرر است محکوم کند.
باید دید با برطرف شدن مشکلات قاونی برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به این صورت برگزار خواهد شد یا خیر.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :