آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 91226
تاریخ انتشار : 22 دی 1394 11:33
تعداد بازدید : 899

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی:

مسوول دولت الکترونیکی، شورای عالی فضای مجازی است

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور حرکت به سمت دولت الکترونیکی را یک تمرین بزرگ برای تغییرات مدیریتی با بهره گیری از فناوری دانست که مستلزم اصلاح نهادی و سیاسی است.

مرکز ملی فضای مجازی- عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور با تاکید اهمیت اجرای دولت الکترونیکی گفت: ساختارهای سازمانی جدید برای حل چالش های فراروی اجرای برنامه دولت الکترونیکی باید ایجاد شوند و  برخی از کشورها با نادیده گرفتن لزوم ایجاد سازمان هایی برای هماهنگی میان فعالیت های مرتبط دولت الکترونیکی و در نتیجه فقدان تقسیم بندی شفاف میان سازمان ها و بخش های مختلف دولتی، موانع سیاسی و بوروکراسی، باعث عدم مدیریت مناسب در تخصیص منابع و هماهنگی سیاست های دولت در اجرای دولت الکترونیکی شده اند.وی افزود: این تغییرات سازمانی و اصلاحات راهبری نیازمند اولویت بندی و مدیریت پیچیده سرمایه گذاری، تغییرات مهارتی و ذهنی، هماهنگی میان سازمان های مختلف، پرهیز از دوباره کاری، توجه به اقتصاد مقیاس و چشم انداز بلندمدت با تمرکز بر دستیابی به نتایج کوتاه مدت است. آسوشه با بیان اینکه کشورهای مختلف جهت مقابله با چالش های مربوط به هماهنگی های مورد نیاز در دولت الکترونیکی، ترتیبات و نهادهای مختلفی را مبتنی بر تجربه های متفاوت ایجاد کرده اند،  تصریح کرد: علی رغم تفاوت ها، این کشورها واجد برخی نقاط و انتخاب های اصلی مشترک در برنامه ریزی و اجرا هستند که عبارتند از: همراستایی با توسعه کشور، هم افزایی میان دولت الکترونیکی و توسعه الکترونیکی، هماهنگی میان تمامی اجزای دولت الکترونیکی، میزان تمرکز دولت ها در برنامه ریزی و تصمیم سازی و بالاخره معماری نهادهای جدید دولت الکترونیکی.معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، با بیان این که شورای عالی فضای مجازی در کشور با حکم مقام معظم رهبری به عنوان نقطه کانونی متمرکز در سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی فعالیت ها در فضای مجازی ایجاد شده است گفت: چارچوب نهادهای راهبری دولت الکترونیکی در سه بخش اصلی سیاست گذاری و تصمیم سازی، حکمرانی و هماهنگی و تسهیل اجرای دولت الکترونیکی  است که در کشور شورای عالی فضای مجازی این مسوولیت را بر عهده دارد و  تمامی دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این شورا هستند.  وی افزود: برخی از وظایف در نظرگرفته شده مانند تقسیم کار ملی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی، بویژه نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور که در زمره  وظایف حاکمیتی هستند،  برعهده مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی کشور قرارگرفته است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :