آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 75243
تاریخ انتشار : 5 خرداد 1394 11:34
تعداد بازدید : 910

12 پایگاه الکترونیکی در کشور شکل گرفته است

رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در نخستین کنفرانس ملی طراحی خدمات صنعتی در خصوص دولت الکترونیکی گفت: لزوما الکترونیکی کردن خدمات منجربه ارتقای بهروری و بهبود ارایه خدمات نخواهد شد، بلکه استفاده از فناوری اطلاعات باعث تسهیل و عملیاتی شدن بازآفرینی فرآیندها و خدمت محوری دولت می شود.

سازمان فناوری اطلاعات - باقری اصل افزود: تغییر پارادایم به این معنی نیست که ما صرفا  خدمات را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام دهیم بلکه باید در فرآیند هایمان بازآفرینی کنیم. جانشین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در ادامه گفت: در بحث دولت الکترونیکی مشکل نرم افزاری نداریم بلکه مشکل فقدان پایگاه اطلاعات داده و عدم توجه به برنامه ریزی بر مبنای اطلاعات است. چرا که هر کدام از دستگاه ها به تنهایی درست کار می کنند  اما زمانی که قرار است به همدیگر متصل شوند و اطلاعات را تشکیل دهند صحیح عمل 
نمی کنند.
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، تحول ساختار در لایه های دولت الکترونیکی با بهره گیری از ایجاد قابلیت همکاری و معماری سازمانی برای ارایه خدمات یکپارچه میان دستگاه های دولتی را از دستاوردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی برشمرد و همچنین افزایش چابکی و تامین اطلاعات برای استفاده مجدد از اطلاعات  میان دستگاه های دولتی را از دیگر مزایای  دولت الکترونیکی عنوان کرد.
رضا باقری اصل در ادامه از شکل گیری  12 پایگاه اطلاعاتی در کشور خبر داد و گفت: این پایگاه های اطلاعاتی  شامل اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی، حقوقی و مکانی است که سیستم آدرس دهی استاندارد را تولید 
می کند. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :