آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 74519
تاریخ انتشار : 23 اردیبهشت 1394 11:17
تعداد بازدید : 1995

مزایده 4 میلیارد تومانی برای شماره خاص

شماره های طلایی 4 و 5 رقمی بین استانی با قیمت پایه 40 میلیارد ریال، شماره های 4 رقمی ملی با قیمت 2.5 میلیارد ریال و شماره های 4 رقمی استانی با قیمت 200 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال به مزایده گذاشته می شوند.

خبرگزاری فارس- در شبکه مخابراتی کشور علاوه بر کدهای خدماتی 3 رقمی (شامل اضطراری و ملی) که با تایید کمیته واگذاری کدهای خدماتی به مراکز حیاتی و دارای فوریت تماس یا مورد نیاز عموم مردم به صورت رایگان واگذار می شود، انواع دیگری کد در شبکه مخابراتی تعریف شده که به هر خدمتی که جنبه عمومی (اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی) داشته باشد، ارایه می شوند و اتفاقا از جاذبه زیادی برخوردار هستند.
 کد خدماتی بین استانی
کد خدماتی بین استانی شماره ای است که در سطح کشور تعریف می شود و به صورت یک طرفه از شبکه ارتباطی کشور قابل دسترسی است. این کد در دو گروه شماره های چهار رقمی به صورت 096xy و پنج رقمی به صورت 096uvw تعریف می شود.
به عنوان مثال قیمت پایه مزایده برای برخی از کدهای طلایی بین استانی که به مزایده گذاشته می شوند مانند 09669 ،09697 ، 09696 چهل میلیارد ریال است.
 کدخدماتی عمومی ملی
کدخدماتی عمومی (ملی) شماره ای چهار رقمی است که به صورت 14xy، 15xy ، 16xy ، 17xy و 13xy در بیشتر از دو استان تعریف می شود و به صورت یک طرفه از شبکه ارتباطی کشور قابل دسترسی است. قیمت پایه واگذاری کدهای خدماتی 4 رقمی ملی 16 میلیون ریال است.
در گروه کدهای خدماتی عمومی (ملی) برای تعدادی از کدهای طلایی که به مزایده گذاشته می شوند، قیمت پایه مزایده 2.5 میلیارد ریال است. کدهایی مانند 1313 ، 1314 ، 1331، 1414 ، 1415، 1441 و . . . 
 کدخدماتی عمومی استانی
کدخدماتی عمومی (استانی) شماره ای چهار رقمی است که به صورت 18xy در سطح یک استان تعریف می شود و به صورت یک طرفه از شبکه ارتباطی کشور قابل دسترسی است. قیمت پایه واگذاری کدهای خدماتی 4 رقمی استانی 16 میلیون ریال است.در گروه کدهای خدماتی عمومی استانی کدهای 1818، 1819 و 1881 به صورت مزایده واگذار می شوند. قیمت پایه مزایده برای کدهای خدماتی استانی بسته به استان از 200 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال متفاوت است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :