آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 74281
تاریخ انتشار : 19 اردیبهشت 1394 11:20
تعداد بازدید : 3155

گزارش مرکز آمار از حجم بازار شرکت های اینترنتی کشور

مرکز آمار ایران از فعالیت نزدیک به ۳ هزار کارگاه خدمات اینترنت در سال ۹۲ خبر داد.

فناوران - مرکز آمار ایران نتایج طرح «آمارگیری از کارگاه های خدمات اینترنت 1393» که مربوط به دوره زمانی یک ساله قبل از آن است را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش در سال 1392 از تعداد 2872 کارگاه در کل کشور که به فعالیت ارائه خدمات اینترنت مشغول بوده اند، تعداد 1738 عدد (60.5 درصد) کافی نت و 1134 کارگاه (39.5 درصد) سایر کارگاه های خدمات اینترنت (ISP, ISDP. PAP , WIMAX) بوده اند.

  عملکرد فعالیت
در سال 1392 کل کارگاه های خدمات اینترنت کشور، 26681 رایانه نصب شده داشته اند. این کارگاه ها، روزانه به طور متوسط 90153 نفر مراجعه کننده و نیز در طول سال، تعداد 3.1 میلیون مورد ثبت نام اینترنتی داشته اند که این تعداد معادل 1.1 برابر دوره قبل (1389) بوده است.

  تعداد کارکنان
در سال 1392 تعداد کارکنان کارگاه های خدمات اینترنت 8868 نفر بوده است که نشان می دهد به طور متوسط در هر کارگاه حدود 3 نفر مشغول به کار بوده اند. هم چنین از کل کارکنان این کارگاه ها، 5185 نفر (58.5 درصد) کارکن مزد و حقوق بگیرد تمام وقت، 900 نفر (10.1 درصد) کارکن مزد و حقوق بگیر پاره وقت و 2783 نفر (31.4 درصد) کارکن بدون مزد و حقوق بوده اند.

  پرداختی و دریافتی ها
در سال 1392 ارزش پرداختی ها و دریافتی های کارگاه های خدمات اینترنت، به ترتیب 13.8 میلیارد ریال و 3210 میلیارد ریال بوده است. بر این اساس، برای هر کارگاه به طور متوسط، ارزش پرداختی ها 456 میلیون ریال و ارزش دریافتی ها 118 میلیون ریال می باشد و نشان می دهد، در مقایسه با دوره قبل، ارزش پرداختی ها و دریافتی های هر یک از این کارگاه ها به ترتیب 1.4 و 1.9 برابر شده است. از کل پرداختی های کارگاه های خدمات اینترنت، مصارف واسطه 57.4 درصد، جبران خدمات کارکنان 40.5 درصد و سایر پرداختی ها 2.1 درصد بوده است و از مجموع دریافتی های این کارگاه ها، 98.3 درصد به ستانده ها اختصاص داشته است. همچنین جبران خدمات کارکنان (حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها به کارکنان مزد و حقوق بگیر) 529.7 میلیارد ریال بوده که نشان می دهد پرداختی ماهانه به هر کارکن مزد و حقوق بگیر این کارگاه ها به طور متوسط، 15.3 میلیون ریال می باشد. در صورتی که در سال 1389، به طور متوسط به هر کارکن مزد و حقوق بگیر خود، ماهانه 13.0 میلیون ریال پرداخت کرده بودند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :