آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 70611
تاریخ انتشار : 17 اسفند 1393 11:37
تعداد بازدید : 824

آیا وام واژه ها زبان را غنی می کنند؟

یوسف امیری- به گمان برخی، راه آسان (و در ظاهر بی دردسر) گسترش دامنه ی واژگان وام گیری و کاربرد واژگان بیگانه بی هیچ درنگ و تلاشی است. البته وام گیری واژگان در همه ی زبان ها و در همه ی زمان ها صورت می گیرد و واکنش طبیعی زبان ها و فرهنگ ها و مردمان در برخورد با یکدیگر است. اما وام گیری باید تنها برای نام هایی باشد که یا در زبان مقصد وجود ندارند و یا بیان کارآمد آنها در زبان مقصد آسان نباشد. همان گونه که هیچ کشور آبرومند و توانایی مرزهای خود را باز نمی گذارد که هر کس و هر کالایی بی مجوز و پروانه و دلیل مناسب وارد شود و بماند، زبان های توانا و پیشینه مند نیز دروازه های خود را باز نمی گذارند و هر واژه ی بیگانه ای را بی دلیل مناسب، وام نمی گیرند.

وام واژه ها تنها در صورتی زبان را غنی می کنند که: نخست حضور و بودن شان در زبان مقصد بایسته  باشد؛ وام واژه های بی توجیه همچون زگیل هایی خواهند شد که چهره ی زبان را زشت و دل آزار خواهند کرد. بسیاری از واژگان مربوط به اینترنت
(account ,connect,disconnect, host) از همین واژه های بی توجیه اند. دوم آن که وام واژه ها باید به صورت اندام وار (organic) در زبان مقصد جای گیرند و زبان مقصد آنها را بگوارد و در خود جذب کند. اگر زبان نتواند وام واژه را بگوارد، دچار دُشگوارش (سوءهاضمه) می شود و چنان چه وام واژه های این چنینی افزون شوند، زبان دیگر تندرست نمی ماند. 
راه منطقی و بخردانه ی وامگیری آن است که در صورت نیاز، تنها ریشه یا واژه ی بیگانه را وام بگیریم و دیگر جداشده (مشتق)های آن را با دستور و ساختارهای واژه سازی زبان مقصد بسازیم، نه این که وام واژه همه ی خوشه ی صرفی خود در زبان بیگانه را به زبان مقصد تحمیل کند. برای نمونه، با این که فارسی واژه ی «دانستن» و همه ی جداشده های آن را داشت، در زمانی نویسندگان بر آن شدند که «علم» را از عربی وام بگیرند و در پی آن «علوم»، «عالم»، «معلوم»، «معلومات»، و ده ها واژه ی عربی دیگر هم آمدند و برابرهای فارسی خود را بیرون کردند.
وقتی وام واژه های عربی و انگلیسی در زبان فارسی با ساختارهای واژگانی و دستور زبان خودشان صرف شوند، دیگر چیزی به نام «زبان فارسی» معنایی نخواهد داشت و یادگیری آن کابوسی برای زبان آموزان خواهد شد! آیا چنین وضعی نشان «غنی» بودن است یا «فقیر» بودن؟


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :