آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 65941
تاریخ انتشار : 17 دی 1393 11:28
تعداد بازدید : 964

طبق محاسبات وزیر کار و به سرعت

افـزایش پـهنای بـاند ایـنترنت یک میـلیون شـغل ایـجاد می کـند

علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه گفت وگوی شبانه شبکه خبر در بیان سیاست های اشتغال زایی دولت یازدهم گفت: در حوزه اشتغال نیازمند تغییرات نگرشی هستیم. باید فلسفه نگاه به مسائل اقتصادی و اجتماعی تغییر کند تا اشتغال به یک مسئله مهم تبدیل شود، زمانی که سیاست های وارداتی در سطح تصمیم گیری باشد، و سیاست های مصرف در پایین ترین سطح جامعه باشد، سیاست های اشتغال را تحت تأثیر قرار می دهد.


فناوران - وزیر کار با تأکید بر اینکه اشتغال دغدغه اصلی رئیس جمهور است، گفت: اشتغال صرفاً در تندیس های بزرگ نیست. اشتغال بزرگ در بنگاه های کوچک نهفته است. بر همین اساس در 7 استان کرمانشاه، سمنان، خوزستان، فارس، خراسان، کرمان و سیستان و بلوچستان به صورت ویژه کار را شروع کرده ایم و دستاورد خوبی داشته ایم.
 وی با یادآوری اینکه در حوزه IT حدود 1میلیون نفر مشغول فعالیت هستند، گفت: به صورت رسمی حدود 100هزار نفر مشغول فعالیت هستند. طبق محاسباتی که داشتیم اگر درصد پهنای باند کمی افزایش یابد، به سرعت می توانیم در این حوزه حدود یک میلیون شغل ایجاد کنیم.
وزیر کار درباره آخرین اقدامات صورت گرفته درباره تشکیل بانک اطلاعاتی یارانه ای کشور گفت: این کار در حال انجام است، در این مرحله می توان اطلاعات 10 میلیون نفر از افراد پُردرآمد کشور را ارایه کرد، به عنوان نمونه می توان گفت چند نفر 3 سفر خارجی داشته اند و چه تعدادی دارای خانه های بالای 700 یا 800 میلیون تومانی هستند.
وی ادامه داد: به صورت کلی اطلاعات مورد نیاز در بخشهایی مانند مسکن، بیمه و درآمد در حال تکمیل است و بانک های اطلاعاتی در این بخشها تشکیل می شود. همچنین شناسایی دهکها از کم درآمد و پُردرآمد در دست انجام است. اطلاعات تقریباً تکمیل شده است و از دهک بندی در گروه های کم درآمد و پُردرآمد به صدک بندی ها رسیده ایم.وزیر کار درباره آخرین اقدامات صورت گرفته درباره تشکیل بانک اطلاعاتی یارانه ای کشور گفت: این کار در حال انجام است، در این مرحله می توان اطلاعات 10 میلیون نفر از افراد پُردرآمد کشور را ارایه کرد، به عنوان نمونه می توان گفت چند نفر 3 سفر خارجی داشته اند و چه تعدادی دارای خانه های بالای 700 یا 800 میلیون تومانی هستند.وی ادامه داد: به صورت کلی اطلاعات مورد نیاز در بخشهایی مانند مسکن، بیمه و درآمد در حال تکمیل است و بانک های اطلاعاتی در این بخشها تشکیل می شود. همچنین شناسایی دهکها از کم درآمد و پُردرآمد در دست انجام است. اطلاعات تقریباً تکمیل شده است و از دهک بندی در گروه های کم درآمد و پُردرآمد به صدک بندی ها رسیده ایم.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :