آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 60273
تاریخ انتشار : 6 مهر 1393 12:19
تعداد بازدید : 622

آزمايشگاه هاي ارزيابي ايمني تجهيزات ليزري و ارزيابي تجهيزات راديويي آغاز به کار کرد

اولين آزمايشگاه هاي ارزيابي ايمني تجهيزات ليزري و ارزيابي تجهيزات راديويي بخش خصوصي كشور توسط مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك در شهرك صنعتي پرند افتتاح شد.
فناوران- اين آزمايشگاه ها طي مدت يكسال و نيم و با صرف هزينه اي بالغ بر بيست ميليارد ريال احداث شده است.
در آزمايشگاه ايمني محصولات ليزري، تجهيـزات ليـزري متنوعي با كاربردهاي فناوري اطلاعات، پزشكي تشخيصي- درماني، صنعتي، آموزشي و سرگرمي، تحت آزمون هاي ايمني مطابق با استانداردهاي بين المللي IEC 60825-1 و IEC 60601-2-22 و اسـتانداردهاي ملي شـماره 1-3501 و 22-2-60601 قرار مي گيرند. در فاز اول، موارد زير در اين آزمايشگاه قابل ارزيابي است:
 اندازه گيري توان و انرژي پرتو ليزر از 100 ميكرووات تا يك كيلووات و از 100 نانو ژول تا 2 ژول در طول موج هاي 190 تا 1100 نانومتر
 اندازه گيري طول موج و پرتونگاري پرتو ليزر از 200 تا 2300 نانومتر
 اندازه گيري پهناي پالس هاي ليزر در گسترة نانوثانيه تا ميلي ثانيه
 اندازه گيري حد گسيل قابل دسترس (AEL) و حداكثر پرتوگيري مجاز LMPE و طبقه بندي انواع ليزرها
آزمايشگاه ارزيابي تجهيزات راديويي نیز شامل سه آزمايشگاه است. اول، آزمايشگاه سنجش كارآيي تجهيزات راديويي است كه كارآيي تجهيزات راديويي تا فركانس 40 گيگاهرتز را مطابق با استانداردهاي ETSI EN302 217 و ETSI EN301 126 مورد ارزيابي قرار مي دهد. دوم، آزمايشگاه ارزيابي تجهيزات برد كوتاه (SRD) است كه دامنه كاري آن بررسي طيفي، مشخصات و توان هاي تشعشعي و تحليل فركانسي تجهيزات برد كوتاه مطابق با استانداردهاي : ETSI EN300 220 ، ETSI EN300 328 و ETSI EN300 440 اسـت و نهايتـاً آزمـايشـگاه RFID اسـت كه در ايـن آزمـايشـگاه تجهيـزات RFID در گسـتره هاي مختلف فركانسي، براسـاس اسـتاندارد هاي ETSI EN300 330 ، ETSI EN302 291 ، ETSI EN300 674، ETSI EN300 761 و ETSI EN302 208 آزمون مي شوند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :