fanavaran
آخرین اخبار
   
  کد خبر : 54160
  تاریخ انتشار : 4 تیر 1393 12:19
  تعداد بازدید : 578

  با حضور مدیران دولتی و خصوصی

  افزایش اثربخشی آموزش های سازمانی بررسی شد

  دومین نشست مدیران آموزش سازمان ها با محوریت سند راهبردی آموزش با حضور مدیران آموزش سازمان های دولتی و خصوصی و برخی از کارشناسان و متخصصان این حوزه برگزار و در یک فضای تعاملی افزایش اثربخشی آموزش های سازمانی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

  فناوران- ضرورت تدوین سند راهبردی آموزش برای سازمان ها، بررسی تفاوت های موجود در سازمان های دولتی با شرکت های خصوصی در زمینه برنامه ریزی آموزشی، دستیابی به آموزش کارآمد تر و منطبق با اهداف سازمان ، نگرش سیستمی و فرآیندی... از جمله موضوعات مورد بحث در این نشست به شمار می رود.
  بهناز آریا قائم مقام و مدیر آموزش گروه شرکت های کهکشان گفت: ایجاد فضای تعاملی به منظور نیازسنجی سازمان ها در امر آموزش هدف اصلی از برگزاری چنین نشست هایی است تا از یک سو مدیران آموزش خواسته ها و نیازهای خودشان را مطرح کنند و از سوی دیگر نیز ما بخشی از دانش مدیریت آموزش خود را در اختیارشان قرار دهیم تا در نهایت یک حرکت تیمی در راستای ارتقا دانش عمومی ایجاد کنیم.
  او خصوص عوامل و نیروهای ضروری ساز آموزش استراتژیک گفت: با توجه به ورود فناوری های جدید به عرصه کسب و کارها و تغییر مشاغل قدیمی و مسیر شغلی آن ها ضرورت کسب دانش و مهارت های جدید و به روزرسانی آن احساس می شود از سوی دیگر سازمان ها با پدیده دیگری نیز روبرو هستند و آن استفاده از فناوری های نوین در جهت آموزش های مجازی و آنلاین است که بهره برداری مطلوب از آنها نیز نیازمند ارایه آموزش است. عواملی مانند عدم ارایه دانش و مهارت مورد نیاز در نظام آموزش رسمی، نیاز به کارکنان خود-راهبر، ارزش افزوده بر دانش و تاکید بر کیفیت نیز از دیگر نیروهای ضروری ساز آموزش نظام مند به شمار
   می رود.
  آریا در مورد طرح ریزی راهبردی آموزش گفت: در طرح ریزی راهبردی آموزش مشخص می شود که برای رسیدن به اهداف راهبردی سازمان چه نیروهایی مورد نیاز است و چگونه می توان آن را تامین کرد. برای این منظور باید اهداف استراتژیک سازمان مشخص باشد و بر اساس آن تحلیلی از نیروی انسانی مورد نیاز به عمل آید. در واقع طرح ریزی آموزش عبارت است از پیش بینی نیازهای سازمان از لحاظ منابع انسانی و برنامه ریزی مراحلی که برای برآوردن آن نیازها باید طی شود.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :