آخرین اخبار
facebook Telegram RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی
کد خبر : 49463
تاریخ انتشار : 19 فروردین 1393 0:0
تعداد بازدید : 625

هیات دولت تصویب کرد:

شیوه تخصیص 900 میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فاوا

با تصویب دولت، نحوه کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شد. هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (ج) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 93 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرده است.

فناوران - براساس این مصوبه، سهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیر ساخت و سازمان فناوری اطلاعات با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال 93 مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین می شود.
همچنین، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، حمایت از طرح های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر (سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی ومشاوره ای در اختیار شرکت های دانش  بنیان و نوپا قرار داده می شود) در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک دراختیار بخش های تعاونی و خصوصی است.
براین اساس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیر ساخت و سازمان فناوری اطلاعات موظف هستند طبق مفاد این آیین نامه و براساس قرارداد منعقد شده با بانک عامل (بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعتبارات مربوط را در اختیار بانک عامل قرار دهند.
همچنین، بررسی و تصویب طرح ها، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف تسهیلات اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیلات، نرخ سود وجوه اداره شده (اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد)، نوع تضمینات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کار گروه منتخب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
مصوبات کار گروه پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجراست. کار مزد بانک عامل (بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.
نحوه حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر(سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود) براساس ایین نامه اجرایی ماده (118)، بند (الف) ماده (151) و بند (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، است. بر اساس این مصوبه، ذی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل (بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) را براساس ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می کند.
در این راستا، بانک عامل (بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) موظف است حساب های مربوط به وجوه اداره شده(اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد) را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده(اعتباراتی که طی قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک عامل قرار می گیرد) و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
همچنین، بانک عامل (بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند) موظف است هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور گزارش کند.
براساس این مصوبه، نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
این مصوبه مورخ 28 اسفند سال گذشته از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
در بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 93 کل کشور آمده است: به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ نهصد میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند. 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :